Cennik

Nasze ceny

KSIĘGI RACHUNKOWE

+ REJESTRY VAT
 • do 10 dokumentów – od 900 zł
 • od 11 do 20 dokumentów – od 1300 zł
 • od 21 do 30 dokumentów – od 1600 zł
 • od 31 do 40 dokumentów – od 1900 zł
 • od 41 do 100 dokumentów – od 2500 zł
 • Dokumentem księgowym wg Ustawy o Rachunkowości są faktury zakupu lub sprzedaży, dokumenty magazynowe PZ, WZ, MM, dokumenty kasowe KP, KW, wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego, polecenie księgowania. Sporządzenie sprawozdania finansowego, wraz ze sporządzeniem uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz sporządzenie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie Biura + podatki i opłaty z tym związane
900 00
/do 10 dokumentów

RYCZAŁT

+ REJESTRY VAT
 • do 10 dokumentów – 250 zł
 • od 11 do 20 dokumentów – od 290 zł
 • od 21 do 40 dokumentów – od 330 zł
 • powyżej 40 dokumentów – od 370 zł
250 00
/do 10 dokumentów

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

+ REJESTRY VAT
 • do 10 dokumentów – 250 zł
 • od 11 do 20 dokumentów – 290 zł
 • od 21 do 30 dokumentów – 330 zł
 • od 31 do 40 dokumentów - 370 zł
 • od 41 do 50 dokumentów – 410 zł
 • Według ustawy o prowadzeniu książki przychodów i rozchodów dokumentem księgowym są faktury zakupu i sprzedaży oraz dowody wewnętrzne. Zamknięcie roku, wraz z rocznym rozliczeniem właścicieli i PIT-11 dla wszystkich pracowników wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie Biura + podatki i opłaty z tym związane.
250 00
/do 10 dokumentów

KADRY I PŁACE

PEŁNA OBSŁUGA KADROWA FIRM WRAZ Z WYLICZANIEM PŁAC
 • 70 zł / osobę
 • umowa zlecenie/o dzieło – 50 zł / osobę
 • wystawienie PIT-11 – 40 zł / osobę
 • rozliczenie roczne PIT-36/PIT-37/PIT-28 – 150 zł
70 00
/osobę